Časté otázky

Autoškola COOL Bratislava  > Ponúkame vám >  Časté otázky

Otázky a odpovede

Prinášame odpovede na mnohé časté otázky.

 

Ako sa môžem zapísať do autoškoly?
Do autoškoly sa môžete prihlásiť online, telefonicky alebo osobne. V hornom menu je k dispozícii prihlasovací formulár. Odporúčame vám prezrieť podrobný cenník. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás kontaktujte.

 

Čo mám urobiť pred samotným výcvikom?
Výcvik sa môže začať hneď po odovzdaní vyplneného formulára a dokladu o zdravotnej spôsobilosti. Týmto dokladom sa posudzuje zdravotná spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Tlačivo musí byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom. Potrebné tlačivá vám poskytneme.

 

Zobraziť ďalšie často kladené otázky