Záväzná prihláška

 

Zaväznú prihlášku do vodičského výcvikového kurzu je nutné podať písomne na vyplnenom tlačive, ktoré má 2 strany. Z administratívnych dôvodov je nutné ho odovzdať vytlačené na jednom liste, teda obojstranne.

 

Na základe Zákona o osobných údajoch slúžia všetky zadané údaje výhradne pre potreby Autoškoly CooL a nebudú poskytované tretím osobám.

 

Dôležité: Prihlasovací formulár má 2 strany. Z administratívnych dôvodov je nutné formulár odovzdať na jednom liste. Je teda nutné ho vytlačit obojstranne.

 

  • Stiahnuť: Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia – PDF 620 kB