Prvá pomoc v kľúčovej chvíli

 

V priestoroch našej autoškoly zabezpečujeme povinný kurz prvej pomoci, ktorý musia absolvovať všetci účastníci vodičského výcviku. Príprava na poskytnutie prvej pomoci prebieha v troch krokoch – začína teóriou, nasleduje praktická časť a na záver účastník kurzu absolvuje praktickú skúšku a teoretický test. Absolvovanie kurzu je podmienkou pre úspešné získanie vodičského oprávnenia.

 

V rámci kurzu prvej pomoci vás naučíme:

  • osvojiť si všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci
  • poskytnúť prvú pomoc pri život ohrozujúcich stavoch a úrazoch
  • pomoc pri náhlych príhodách (zlyhanie srdca, mozgová príhoda a pod.)
  •  

    Kurzy prvej pomoci vykonávajú akreditovaní inštruktori, ktorí majú potrebné skúsenosti a prax. Profesionálny prístup a priateľská atmosféra sú samozrejmosťou.

     

    Kurzy prvej pomoci môžete v prípade záujmu absolvovať aj individuálne, nie sú viazané výlučne na výcvik vodičov. Zabezpečujeme ich v priestoroch autoškoly CooL.