Informácie k záverečným skúškam pred získaním vodičského preukazu

 

Záverečná skúška vodičského výcviku prebieha po absolvovaní teoretickej a praktickej výuky a po absolvovaní kurzu prvej pomoci v autoškole. Pozostáva taktiež z teoretickej a praktickej časti, ktorá zahŕňa písomný test, ústnu skúšku z náuky o konštrukcii a údržbe vozidla, jazdy na autocvičisku a jazdy v cestnej premávke. Samotná záverečná skúška prebieha na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Bratislave za prítomnosti skúšobného komisára a inštruktora, s ktorým prebiehal praktický výcvik v autoškole.

 

Časti záverečnej skúšky:

  • písomný test z pravidiel cestnej premávky na pozemných komunikáciách
  • ústna skúška z náuky o údržbe vozidla, jazda na autocvičisku
  • jazda v cestnej premávke
  •  

    Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok si už na druhý deň môžete podať žiadosť o vydanie vodičského preukazu. Zabezpečuje to Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave.