Marián Koiš

majiteľ a hlavný inštruktor Autoškoly CooL

 

Mám dlhoročné skúsenosti vo výcviku vodičov v tých najlepších autoškolách v Bratislave. Od roku 2000 som pripravil do premávky niekoľko stoviek úspešných vodičov. V predchádzajúcom zamestnaní som ako dopravný policajt získal mnohoročné skúsenosti pri vyšetrovaní dopravných nehôd v Bratislave, preto veľmi dobre poznám príčiny dopravných nehôd, najrizikovejšie a najkolíznejšie úseky v Bratislave. Cenné skúsenosti rád uplatňujem pri výcviku nových vodičov, preto sa môžete spoľahnúť, že vás naučím viac než len kvalitné základy.

 

Cena kurzu určite zohráva veľkú úlohu pri výbere autoškoly, avšak určite by nemala byť smerodatná. Hlavne rodičia budúcich vodičov, by si mali uvedomiť, že kurz v autoškole si vaše deti poväčšine budú robiť len raz, a preto je dôležité venovať výberu autoškoly veľkú pozornosť. Mám tiež deti a na nikdy na nich nešetrím, snažím sa im vyberať a kupovať to najkvalitnejšie, a najlepšie, lebo som už dávno zistil, že kvalita má svoju cenu.

 

Autoškola CooL využíva aj služby ďalších kvalifikovaných inštruktorov podľa potrieb výuky. Garantujeme vám vysokú odbornú aj praktickú úroveň každého kurzu. Do učebných osnov praktických jázd sme zapracovali špecialne trasy najnehodovejších, najkolíznejších a najkomplikovanejších situácii, ktoré môžu nastať v cestnej premávke.