Na tejto stránke si môžete stiahnuť prihlasovací formulár a záväznú prihlášku do jedného z našich vodičských kurzov.
 

Prihláška do kurzu

Prihláste na vodičský kurz, na kondičné jazdy prípadne na kurz prvej pomoci, ktorý je povinnou súčasťou vodičského kurzu. Stiahnite si v PDF súbore prihlasovacie tlačivo, odkaz nájdete v dolnej časti tejto stránky. Prihlášku vyplňte ho a zaradíme vás do kurzu.

 

Zaväznú prihlášku je nutné podať písomne na vyplnenom tlačive, ktoré má 2 strany. Z administratívnych dôvodov je nutné ho odovzdať vytlačené na jednom liste, teda obojstranne. V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať

 

  • Ďalej: Prejsť na stránku s tlačivom