Vodičské preukazy

 

V autoškole CooL vám ponúkame výcvikové kurzy pre nových vodičov na získanie vodičského oprávnenia typu B. Kurz pozostáva z dvoch základných častí – teoretickej a praktickej. Obe prebiehajú podľa vyhlášky 349/2005, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách. Súčasťou výcviku je aj kurz poskytnutia prvej pomoci, ktorý vám zabezpečíme taktiež u nás. Po teoretickej a praktickej príprave sa celý výcvikový cyklus končí úspešným absolvovaním záverečnej skúšky.

 

Podmienky kurzu:

 • vek minimálne 16 rokov (!)
 • vyplnenie prihlasovacieho formulára
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • uhradenie poplatku za výcvik podľa cenníka
 •  

  Teoretická príprava
  Teoretická výuka prebieha formou prednášok zvyčajne 2x do týždňa v dňoch pondelok a streda prípadne utorok a štvrtok. Osvojíte si pravidlá cestnej premávky, konštrukciu a údržbu vozidla, teóriu šoférovania a zásady bezpečnej jazdy.

   

  Praktická časť
  Praktický výcvik prebieha na vozidle Škoda Fabia. Čas a miesto stretnutia na jazdu je vždy na vzájomnej dohode s inštruktorom. Jazdy sa uskutočňujú v bratislavských uliciach. Do učebných osnov praktických jázd sme zapracovali špecialne trasy najnehodovejších, najkolíznejších a najkomplikovanejších situácii, ktoré môžu nastať v cestnej premávke, čo je našou výraznou konkurenčnou výhodou oproti iným autoškolám.

   

  Minimálne vekové požiadavky
  Výcvikový kurz môžete absolvovať už ako 16-ročný, záverečná skúška však môže byť vykonaná až po dovŕšení 17. roku. Do výcviku vás zapíšeme po odovzdaní prihlasovacieho formulára a potvrdenia o zdravotnej starostlivosti. Všetky písomnosti vám poskytneme priamo u nás. Súčasťou výcviku je aj kurz z poskytovania prvej pomoci, ktorý vám zabezpečíme taktiež u nás.